Şuan Yelkenci.org Arşiv Sayfasındasınız!
Yelkenci.org ana sayfasına geçiş yapmak için tıklayın...

Yat Sigortası Poliçe Bilgileri
25 Ocak 2001, 18:26 5

Yat Sigortası Poliçe Bilgileri

Yatınızın gövdesi, makineleri, servis botları ve yatınız ile birlikte alınıp satılması mutad olan donanım ve ekipmanı sigortanız açısından yat kapsamı girer.

Yat sigortalarında yat kapsamına (tanımına) giren ve girmeyen unsurlar nelerdir?

Yatınızın gövdesi, makineleri, servis botları ve yatınız ile birlikte alınıp satılması mutad olan donanım ve ekipmanı sigortanız açısından yat kapsamı girer.
Yatınızın adını taşımayan servis botları, zâti eşyalar, kumanya, yakıt, balıkçılık takımları ve demirleme donanımları yat sigortası kapsamı dışında kalır.

Yatım nerede olursa olsun veya ne durumda bulunursa bulunsun sigorta teminatı altında mıdır?

Yatınızın poliçenizde yazılı olan coğrafi alan itibariyle denizde, yatma mahallinde, çekek yerinde, çekek yerine çekilirken veya indirilirken teminat altındadır.
Ancak yatınızın mutad olmadıkça veya yardıma muhtaç durumda bulunmadıkça yedekte çekilmesi temin edilmediği gibi, yine mutad olmadıkça veya yardım muhtaç bulunmadıkça bir başka tekneyi yedeğine alması veya kurtarma ile yardımda bulunmasını doğuran bir sözleşme yapılması hallerinde de teminat geçersizdir. Keza sigortacının onayı alınmadıkça yatınızın deniz evi olarak kullanılması veya esaslı bir tamirat veya tadilata tabi tutulması hallerindede teminat mevcut değildir.
Yatınızın dıştan takma motorları da dahil donanım ve ekipmanının kıyıda depo veya tamir mahallinde bulunmaları hali ise normal sigorta teminatına dahildir.

Yatımın ve/veya servis botlarının azami kurulu sürati (max. designed speed) ne olursa olsun, bu en geniş teminattan yararlanmak söz konusu mudur?

Yatınızın ve servis botlarının azami kurulu sürati 17 deniz milini aşmakta ise, o takdirde teminat "Institute Speedboat Clauses"a bağlı olarak bazı kısıtlalıalara tâbidir.

Yatımın uğrayabileceği hangi kayıp ve hasarlar poliçe teminatına girer?
Aşağıda belirtilen tehlikelerin neden olduğu kayıp ve hasarlar poliçe teminatına girmektedir:
- Deniz kaza ve tehlikeleri (fırtına, çatma, çarpma, oturma) ,
- Korsanlık
- Yangın
- Deprem, volkanik patlama, yıl
- Hava taşıtlarıyla temas

Ayrıca sigortalının, yat sahiplerinin veya yat işletmecilerinin gerekli özeni göstermiş olmasına rağmen, aşağıdaki nedenlerden dolayı yatınızda meydana gelen kayıp ve hasarlar da temin edilmiştir.
- Kumanya, yakıt, donanım, ekipman ve makinelerin yatınıza alınırken, yatınız içindeki yerleri değiştirilirken veya yatınızdan indirilirken olabilecek kazalar
- İnfilâklar
- Kötü niyetli hareketler (Kaptan ve gemi adamlarınızın barataryası dahil)
- Yatınızın ve/veya servis botlarının tümüyle çalınması
- Normal bağlantısına ilâveten, hırsızlığa karşı bir alet ile yatınıza veya servis botlarına emin bir şekilde kilitlenmiş olması koşulu ile dıştan takma motorların çalınması
- Yatınıza veya kıyıdaki depo veya tamir mahalline zorla girmek koşuluyla dıştan takma motorlar veya ekipman da dahil, makinelerin çalınması

Yine sigortalının, yat sahiplerinin veya yat işletmecilerinin gerekli özeni göstermiş olması koşuluyla aşağıdaki nedenlerden dolayı yatınızda meydana gelen kayıp ve hasarlar da temin edilmiştir. (Ancak şaft ve pervane dışındaki motor ve bağlantıları, elektrikli ekipman, bataryalar ve onların bağlantıları bu bağlamda yat kapsamı dışındadır)

- Şaftların kırılması, kazanların patlaması, yatınızın gövde ve makinelerindeki gizli bir kusur (kırılan şaftın, patlayan kazanın veya kusurlu kısmıni tamin ve ikame masrafları hariç)
- Herhangi bir kişinin ihmali. (Sigortalının, yat sahiplerinin veya yat işletmecilerinin hesabına yapılan bir tamirat veya tadilât işi, yahut yatın bakım itibariyle ihmalden veya sözleşmenin ihlâlinden kaynaklanmış kusurların giderilmesi masrafları hariç)

- Hiçbir hasar çıkmasa dahi, bir oturmadan sonra ve sırf karinanın kontrolu amacıyla makul surette yapılmış masraflar.

Ancak
- Azami kurulu sürati 17 deniz milini aşan servis , poliçelizde "Speedboat" şartlarına tâbi olarak temin edilmektedir.
- Yelkenlerin ve koruyucu brandaların rüzgârla yırtılması veya gerili iken rüzgâr tarafından uçurulması halleri, yatınızın çatması, çarpması veya oturmasından veyahut yelkenlerin bağlanmış olduğu direklerin uğramış olduğu bir hasardan ileri geldiği takdirde temin edilmiştir.
- Yatınız yarış halinde iken yetkenlerinin, direklerinin, sabit ve hareketli donanımlarının uğrayacağı kayıp ve hasarlar yatınızın çatması, çarpması, oturması, yanması veya batmasından ileri geldiği takdirde temin edilmiştir.
- Kaplamalar yatınızın oturması, yanması, batması, çarpması veya çatması sonucu meydana gelen ziyan rıe hasarlara karşı temin edilmiştir.
- Motor ve bağlantılarının (şaft ve pervane hariç elektrikli ekipmanlarının ve bataryalarının ve onların bağlantılarının fırtınadan dolayı ziyan veya hasara uğraması, sadece yatınızın fırtına sonucunda su alması, oturması, çatması veya çarpması hallerine karşı temin edilmiştir.

Teminat dışında kalan tehlikeler veya konular nelerdir?
- Yatınızın adını ve işaretini taşımayan servis botları.
- Zati eşyalar, yakıt, kumanya, balıkçılık takımları, demirleme donanımları
- Dıştan takma motorların düşmesi.
- Dizayndaki veya konstrüksüyondaki hataların giderilmesi için yapılan yapılan harcamalar veya uğranılan kayıplar veyahut dizayn veya konstrüksüyonun değiştirilmesi veya iyileştirilmesi için yapılan masraflar.
- Nükleer rizikolar.
- Harp ve benzeri rizikolar, grev-lokavt, halk hareketleri, tevkif, alıkoyma ve benzeri haller ile teröristlerin ve politik amaçlı kişilerin neden olduğu kayıp ve hasarlar (Aksine sözleşme ile temin edilebilirler).

"Institute Yacht Clauses" altında üçüncü şahıslara karşı temin edilen sorumluluklar nelerdir?
Yatınızdaki menfaatiniz nedeniyle, meydana gelebilecek kazalardan dolayı doğabilecek hukuki sorumluluklar temin edilmiştir.

Örneğin,

- Yatınızın çarpıştığı tekne veya üzerindeki mala gelebilecek kayıp ve hasarlar.
- Yatınızın liman, dok, iskele, rıhtım, fener, telefon, telgraf kabloları gibi diğer sabit ve hareketleri cisimlere vereceği zararlar.
- Yatınızda veya başka bir teknede meydana gelebilecek can kaybı, sakatlanmalar, hastalıkiar, can kurtarma masrafları (iş hukuku mevzuatı altında işveren olarak sorumluluk halleri hariç).
- Enkazın kaldırılmasına ilişkin veya kaldırılmasındaki ihmaller dolayısıyla meydana gelebilecek sorumluluk halleri temin edilmiştir.

Ayrıca şirketimizin yazılı ön onayı alınmak suretiyle yapmak zorunda kalacağınız bazı hukuki savunma masrafınız da teminata dahildir.

Ancak, yatınızın su kayağı ve benzeri sporların yapılmasında kullanılması nedeniyle doğabilecek sorumluluklar ayrıca temin edilmedikçe sigorta kapsamına girmez.

Sorumlu bulunmadığım hallerde de yatımın enkazının çıkarılmasına ilişkin masraflar teminafa girmekte midir?

Evet. İster sahibi olduğunuz, ister kiraladığınız ve isterse işgal etbir yer olsun, bu şekilde katlanılacak masraflar da temin edilmektedir.

Gerek yatımın kendisine gelecek kayıp ve hasarlar, gerekse üçüncü şahıslara karşı olan sorumluluklarım bakımından sigortacının ödeyeceği tazminatın azami miktarı nedir?
Yatınızın kendisinin uğrayacağı kayıp ve hasarlar için yatınızın sigorta bedeline kadar teminatınız vardır. Yatınız dolayısıyla doğabilecek hukuki sorumluluklar da yine aynı sigorta bedeline kadar temin edilmektedir Böylece örneğin çok şanssız bir çatma olayı sonucunda sigortacının ödeyeceği tazminat, yatınızın sigorta bedelinin iki katı hatta
daha da fazla olabilir.

Yatımın sigorta bedelini nasıl saptayacağım?

Yukarıda değindiğimiz yat kapsamına (tanımına) giren unsurların rayiç değeri üzerinden sigorta bedelini saptamak gerekir. Bu konuda, şirketimiz gemi riziko mühendisliği
servisi yardımınıza amadedir.

Yatımın sigortasını sadece sezon süresince mi, yoksa senelik olarak mı yaptırmam menfaatimedir?

Yatınızın sigortasının sezon süresince, örneğin dört, beş ay için yaptırılması sigorta ücretinizi de aynı oranda azaltmaz, ayrıca yatınızın maruz bulunduğu tehlikelerden bir kısmının sezon dışında da geçerli olduğu unutulmamalıdır,

Yatınızın sigortasının senelik olarak yapılmasının bir diğer yararı da, sigortanızın yenilenmesinde hasarsızlık tenzilatı uygulanabilmesi imkânının ancak senelik poliçeler itibariyle mevcut bulunmasıdır.


Yelkenci.org içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz ve izinsiz kopyalanamaz,başka yerde yayınlanamaz © Copyright

Osmanlı Donanmasından Önemli İzler Bulundu

10 Aralık 2020

Antalya'nın batı kıyılarında yürütülen arkeolojik su altı araştırmalarında, Osmanlı donanmasının bölgeyi "gizli üs" olarak kullandığını gösteren kalıntılar ortaya çıkarıldı.

2022 EurILCA Under 21 European Championships Yarışları Tamamlandı.

24 Nisan 2022

14-21 Nisan 2022 tarihleri arasında Hourtin - Fransa'da gerçekleştirilen ILCA U21 Avrupa Şampiyonası sona erdi.

Tekne Kullanmak

25 Ocak 2001

Bir amatör denizciye 50 gros tonilatoya kadar tekne kullanam yetkisi verildiğine göre amatör denizci ister makineli olsun, isterse yelkenli olsun kumanda ettiği tekneyi onun güvenli bir şekilde çok iyi kullanabilmesi için bilmek zorundadır.

StatCounter