Şuan Yelkenci.org Arşiv Sayfasındasınız!
Yelkenci.org ana sayfasına geçiş yapmak için tıklayın...

Deniz Ticaret Odasının Yatçılğın sorunları ile ilgili Raporu
15 Ekim 2001, 11:25 5

Deniz Ticaret Odasının Yatçılğın sorunları ile ilgili Raporu

Yatçılığın Sorunları Ve Çözüm Önerileri

Son yıllarda denizcilik sektöründe yaşanan olumsuzluklar ülkemiz denizcilik sektörünü ve turizmini de etkilemiş ve sektördeki gelişmelerde bir yavaşlama eğilimi gözlenmiştir. Ülkemizde çeşitli nedenlerle oluşan darboğaz özellikle turizm sektörümüzde çalışan firma ve şahısları olumsuz etkilemiş olup, sektörü büyük bir bunalımın eşiğine getirmiştir. Öteyandan yat sektöründe istenilen seviyedeki standardın sağlanamamış olması bir olumsuzluk faktörü olmaktadır.

Yapılacak yeni bir düzenlemeyle yatlarda belli bir standardizasyona gidilmesinin sağlanması ve kontrolü ile gerek standardizasyon çalışmalarına katkıda bulunmak, gerekse sektördeki ekonomik bunalımı çözümlemek için yatlara donanım ve pazarlama kredisi sağlanmalıdır.

iYat ve deniz sektöründe bugüne kadar değişik Bakanlıklara bağlı kuruluşlar hizmet verdiğinden ve birbirleri arasındaki koordinasyon yetersizliğinden dolayı sektörle ilgili yeterli bilgiler çok geç sağlanabilmektedir.

Denizcilik Müsteşarlığımızın kurulmasıyla birlikte Odamız tarafından Müsteşarlığa bağlı olarak yat ve deniz turizminde istatistikî bilgi ağının kurulması ve bir veri bankasının oluşturulmasının sağlanması.
i3000 yat ve 30 bin yatak kapasitesine sahip olan Türk yat turizmi hak ettiği ilgiyi bir türlü bulamamaktadır.

Bunda başlıca etkenin tanıtım yetersizliği olduğu bilinmektedir. Turizm Bakanlığı tanıtım bütçesinde yer alan fonların sektörce hazırlanıp Bakanlığın uygun göreceği projelere aktarılması, tanıtım amacıyla yurt dışına götürülecek, özellikle fuarlarda sergilenecek ürün ve hizmetlerin harç, resim, vergi vs.den muaf tutulması ve. bu konuda gümrük mevzuatının engelleyici hükümlerinin önlenmesinin sağlanması. Teşvik almış yatırım ve işletmelerden borçları erteleyecek olanlardan faiz alınmaması. Ayrıca kara turizm tesislerinin faydalandırıldığı yatırım tamamlamaya yönelik yüzde 30 faizli teşvik kredisinden yararlanmalarının sağlanması ve işletmelerin deniz servetinin krediye·teminat olarak mutlaka kabul edilmesi.

Yatlarda KDV oranının %23'ten %15'lere çekilmesi, işletme döneminde taşıt vergisinin beygir gücü başına 10 milyon TL'ye düşürülmesi.

Yat personeli eğitimi çok yönlü ele alınmalıdır. Maalesef yat personeline bugüne kadar yeterli eğitim kurumu oluşturulamamıştır.

Muğla ilçeleri (Bodrum, Marmara, Fethiye) ve Antalya'da bu eğitim Odamız tarafından kısa sürede olsa verilmektedir. Denizcilik faaliyetlerine yönelik kursların Turizm Bakanlığınca yürütülecek aynı maksada matuf kurslarla birleştirilerek daha verimli bir hale getirilmesi, kurs süresinin uzatılarak belgeli/belgesiz adayların eğitiminin pekiştirilmesinin sağlanması.

Deniz meteoroloji bültenlerinin zamanında ve yabancı dilde yapılmasının sağlanması.

Can ve mal güvenliğimizi sağlayan sahil güvenlik botlarının komutan ve personelinin içinde yolcu olan yatların kontrolünde daha duyarlı olmalarının sağlanması.

Ülkemiz; yat turizmi için bir doğa, kültür birleşimiyle ideal bir ortamdır. Bu ortamın devamlılığının sağlanması yat turizmi açısından çok önemlidir.

Çevre koruma kapsamı altında Odamız tarafından yapılan çalışmaların devamı, çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla panel ve seminerler düzenlenmesi ve özellikle deniz kirliliği konusunda mevcut kanun, tüzük ve yönetmeliklerin, sektörde çalışanlarca bilinçlendirilmesi konusunda eğitim programlarının düzenlenmesi ve turistik liman ve marinalarda, sintine sularını ve pis su tanklarındaki kirli su ve atıkları toplayıcı kara ve deniz vasıtalarının sağlanması.

Yatçılık hizmet ihraç edilerek döviz getiren bir sektördür. Bugün artık milyar doların üzerinde yurda döviz girdisi sağlayan yat işletme; firmalarının ihracatçı sayılmaları gerekmekte ve ihracatçı firmalara uygulanan teşviklerden faydalandırılmasının sağlanması gerekmektedir.

iDiğer Akdeniz ülkelerinin sahip olduğu marina kapasiteleriyle karşılaştırıldığında Türkiye'deki 5.500 rakamının çok düşük olduğu görülmektedir. Örneğin, Yugoslavya'nın 35 bin, Yunanistan'ın 65 bin, İspanya'nın 110 bin ve Fransa'nın Akdeniz'deki marinalarının 110 bin olduğu gibi.

Bu bakımdan ülkemizdeki yat limanı açığının kapatılması büyük önem taşımaktadır

Harita Üzerinde Dip Ve Kıyı Özelliklerinin Gösterilmesi

12 Mart 2001

Bir haritaya bakıldığında kıyı veya bölgenin genel Sekli yanında birçok kısaltma ve semboller göze çarpar. İşte haritanın okunması demek bu işaretlerin ve kısaltmaların ne anlama geldiğinin anlaSılıp yorumlanması demektir. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir.

İlk Yeşil Gemisini 2025'te Suya İndirecek

09 Eylül 2021

Danimarkalı denizcilik ve lojistik devi DFDS, ilk yeşil gemisini (Green Ship), en geç 2025 yılına kadar piyasaya süreceğini açıkladı.

StatCounter